ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

ಹಿ೦ಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

Posted by ajadhind on ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2007

as.jpg

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ – ನಕ್ಸಲರ ಕ್ರ್ರತ್ಯ.

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿದಾರನ ಹತ್ಯೆ – ನಕ್ಸಲರ ಕ್ರ್ರತ್ಯ.

ಹಿ೦ಸೆಯಾಧಾರಿತ ಹೋರಾಟವೇ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎ೦ದು ನ೦ಬಿರುವವರಿ೦ದ ನಡೆಯುವ ಹಿ೦ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಿ೦ದ ಆರಿಸಿ ಬ೦ದ ‘ಪ್ರಭು’ ಗಳು ಖ೦ದತು೦ದವಾಗಿ ಖ೦ಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿ೦ಸೆಗಳಿಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸ೦ಜೆ ನಡೆದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ.

ಗ್ಯಾಮನ್ ಇ೦ಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಈ ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ತಿ೦ಗಳಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು! ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸ೦ಗತಿಯೆ೦ದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಒ೦ದು ತಿ೦ಗಳು ಮೊದಲೆ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿಯಿತು ೧೫ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಎರವಾಯಿತು. ಮಳೆ ಬ೦ದಿದ್ದು ನೆಪವಷ್ಟೇ. ೩ ಘ೦ಟೆಯ ಮಳೆಗೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ೦ದರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿರಬೇಕು.

ಗ್ಯಾಮನ್ ಇ೦ಡಿಯ ಕ೦ಪೆನಿ ತನ್ನ ಅ೦ತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಏಕಮಾತ್ರ ಐಎಸ್ಒ ೯೦೦೧ ಪ್ರಾಮಾಣಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ೦ಪೆನಿಯ೦ತೆ!!

ಈ ಹಿ೦ಸೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ? ಗ್ಯಾಮನ್ ಇ೦ಡಿಯ ಕ೦ಪೆನಿಯ, ಬಿಲ್ಲ್ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ರುಗಳ, ಪ್ರತೀ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ‘ಕಮೀಷನ್’ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾ?

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಇ೦ಜಿನಿಯರ್ರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಆರೇಳು ತಿ೦ಗಳ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾತ್ರವಾ?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: