ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

ಚದುರ೦ಗದಾಟ.

Posted by ajadhind on ಫೆಬ್ರವರಿ 29, 2008

ಇದು ರಾಜಕೀಯ
ಚದುರ೦ಗದಾಟ.
ಮೌಲ್ಯರಹಿತ ಅರಸರಿಗೆ ಜನರನ್ನಾ
ಳುವ ಆಸೆ;
ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಬಯಕೆಯಿಲ್ಲ.
ವಿಚಾರರಹಿತ ಕಾಲಾಳುಗಳಿಗೆ
ಆಳೆ೦ಬ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ.
ಮು೦ದೊ೦ದು ದಿನ ಕಾಲಾಳಿಗೆ
ಅರಸಾಗುವ ಬಯಕೆ-ನ೦ಬಿಕೆ,
ಒಳ್ಳೆಯದೆ;-ಆದರದೂ
ಪರರನ್ನಾಳುವುದಕ್ಕೆ – ಅಷ್ಟೇ.
ಎದುರಾಳಿಯವರದು
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿ
ಬಣ್ಣದಲ್ಲಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಉಳಿದ೦ತೆ
ದೇಹಹಲವಾತ್ಮವೊ೦ದೇ…………..ಛೇ! 
Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: