ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಜುಲೈ, 2008

naxal attack

Posted by ajadhind on ಜುಲೈ 17, 2008

Advertisements

Posted in ನಕ್ಸಲಿಸ೦ | 1 Comment »