ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಜುಲೈ, 2009

ಎಲ್.ಟಿ.ಟಿ.ಯ ಸೋಲಿನ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು

Posted by ajadhind on ಜುಲೈ 13, 2009

defeat of LTTE and lessons

Advertisements

Posted in ಪ್ರಸ್ತುತ | Tagged: | Leave a Comment »

ಹಿಂದುಳಿದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಅವನತಿ- ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ.

Posted by ajadhind on ಜುಲೈ 7, 2009

bidar_dvlpmnt_arti_stte_fine_2–_09

Posted in ಅಧ್ಯಯನ., ಪ್ರಸ್ತುತ | Tagged: , | Leave a Comment »

Press release over Lalgarh.

Posted by ajadhind on ಜುಲೈ 2, 2009

llgd_cs_sttemnt_26-06-09

Posted in ನಕ್ಸಲಿಸ೦, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ | Leave a Comment »