ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

ನಿನ್ನೆ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲಗಢ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2009

nandiigram_lalgad

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: