ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಡಿಸೆಂಬರ್, 2009

ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ? ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾವೋವಾದಿಯೋ ಅಥವಾ ಸರಕಾರವೋ?

Posted by ajadhind on ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2009

who is the problem

Advertisements

Posted in ಅಧ್ಯಯನ., ಚತ್ತೀಸಗಢ, ಪ್ರಸ್ತುತ | 2 Comments »

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಸರಕಾರದ ಹಿಂಸೆಗಳು, ಜನರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ.

Posted by ajadhind on ಡಿಸೆಂಬರ್ 23, 2009

police atrocities

Posted in ಪ್ರಸ್ತುತ | Tagged: | Leave a Comment »

ಕಾಮ್ರೇಡರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮಂಪರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

Posted by ajadhind on ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2009

narcoanalysis

Posted in ಕರ್ನಾಟಕ, ನಕ್ಸಲಿಸ೦, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Leave a Comment »