ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for the ‘ಅಧ್ಯಯನ.’ Category

ಜನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂಗರ್ಷ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಅಪರೂಪದ ಅಧ್ಯಯನ.

Posted by ajadhind on ಮಾರ್ಚ್ 6, 2010

jana bhashe

Advertisements

Posted in ಅಧ್ಯಯನ., ಕರ್ನಾಟಕ | Tagged: | 1 Comment »

ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ? ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾವೋವಾದಿಯೋ ಅಥವಾ ಸರಕಾರವೋ?

Posted by ajadhind on ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2009

who is the problem

Posted in ಅಧ್ಯಯನ., ಚತ್ತೀಸಗಢ, ಪ್ರಸ್ತುತ | 2 Comments »

ಮಾವೋ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಯಲಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಜಯರ ಮುಖ.

Posted by ajadhind on ಆಗಷ್ಟ್ 24, 2009

response to mao’s book by vijay

Posted in ಅಧ್ಯಯನ. | Leave a Comment »

ಹಿಂದುಳಿದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಅವನತಿ- ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ.

Posted by ajadhind on ಜುಲೈ 7, 2009

bidar_dvlpmnt_arti_stte_fine_2–_09

Posted in ಅಧ್ಯಯನ., ಪ್ರಸ್ತುತ | Tagged: , | Leave a Comment »