ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ

ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿರಬಹುದು, ಆದರ್ಶಕ್ಕಲ್ಲ.

Archive for ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2009

ಜನರ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರದ ಸಮರ.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2009

Microsoft_Word_-_lankesh

Advertisements

Posted in ಪ್ರಸ್ತುತ | Tagged: | Leave a Comment »

ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ನಿಗ್ರಹವೋ ಇಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಯುಧ್ಧವೋ?

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2009

article_war

Posted in ನಕ್ಸಲಿಸ೦, ಪ್ರಸ್ತುತ | Leave a Comment »

ಮಲೆನಾಡು ದುಡಿವ ಜನರದ್ದು.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2009

attack on arun and kiran

Posted in ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Tagged: , , | Leave a Comment »

ಮಾಹಿತಿದಾರರನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2009

informers

Posted in ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Tagged: , , | Leave a Comment »

ನಿನ್ನೆ ನಂದಿಗ್ರಾಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲಗಢ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2009

nandiigram_lalgad

Posted in ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Leave a Comment »

ದಮನ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

Posted by ajadhind on ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2009

damana

Posted in ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ | Tagged: , | Leave a Comment »